آموزش علوم متوسطه - چرا روغن در آب حل نمی شود ؟

چرا روغن در آب حل نمی شود ؟

چرا,روغن,آب,حل,نمی,شود,؟,

آموزش علوم متوسطه